marketing de continguts
Marketing de continguts; connectar amb el consumidor!
05/10/2016
Acceptes unes Cookies?
18/10/2016
"Parlar" amb un mateix també ho considerem comunicació; tot i que és una comunicació unilateral, compleix els requisits del procés comunicatiu: hi ha un emissor i un receptor – que en aquest cas és el mateix individu- i hi ha un missatge que es transmet, s’assimila i es comprèn.

Mitjançant aquest monòleg, podem aprendre a connectar millor amb els nostres sentiments, pors, sensacions, prendre decisions, canviar de punt de vista, enfrontar-nos a problemes, buscar solucions...

En aquest procés, la nostra ment es dirigeix als nostres sentiments o a l’inrevés, és a dir sensibilitzem la nostra raó o racionalitzem les nostres emocions. Com que tot passa pel nostre interior podem tenir una interpretació de la realitat molt limitada, per tant, per millorar la nostra comunicació intrapersonal necessitem fer l’esforç de conèixer-nos molt bé per ser capaços de modificar aquesta visió tan personal i esbiaixada de la realitat. També hauríem de revisar els nostres prejudicis i creences envers els altres.

Busquem moments per parlar amb nosaltres mateixos; És important, ja que d’aquest diàleg intern depenen en gran mesura el nostre autoconeixement i la nostra autoestima i sense aquesta, és més difícil poder tenir una bona comunicació interpersonal o grupal...

La comunicación intrapersonal és una competènci básica de la intel·ligència emocional

Al 1983 el psicòleg Howard Gardner va apuntar que la intel·ligència humana es composava també d’altres dimensions com: la musical, interpersonal, visual-espacial… i ja va parlar de la intel·ligència intrapersonal. Partint d’aquesta visió més àmplia, Peter Savoley i John D. Mayer (1990) presentaven el concepte d’intel·ligència emocional fent referencia a cinc aspectes principals:

• Coneixement de les pròpies emocions (autoconeixement).
• Capacitat de controlar las emocions pròpies (autocontrol).
• Capacitat d’ auto motivar-se (auto motivació).
• Capacitat de reconèixer les emocions dels altres i actuar en conseqüència (empatia).
• Control de las relacions (aptituds socials).

En essència, la intel·ligència emocional consisteix en processar de manera racional les nostres emocions. És a dir, qui disposa d’intel·ligència emocional tindrà un comportament socialment adequat al context (connectarà millor amb els altres i es comunicarà també millor), gràcies a tenir en compte les emocions pròpies i les dels altres. Aprofundint en aquest model d’intel·ligència, les competències personals que la comporten són:

A nivell personal:

• L’autoconeixement: identificar i entendre les nostres emocions, detectar els pensaments distorsionants, etc.
• L’autocontrol: gestionar i regular les emocions mitjançant, per exemple, relaxar-se davant d’un estat de tensió, associar les senyals fisiològiques a emocions...
• L’auto motivació: fer que les nostres emocions ens ajudin a aconseguir els nostres objectius i com buscar la satisfacció al fer-ho.

A nivell relacional:

• La empatia: reconèixer les emocions dels altres i de les seves respostes per actuar de forma adequada. Implica també crear confiança, acompanyar, suavitzar situacions de crisi emocional, etc.
• Saber expressar bé les nostres emocions als altres.
• Les habilitat socials, que inclouen capacitats com: la resolució de conflictes, l’assertivitat, persuasió, adaptació al context, etc.

A banda de la dimensió psicologia, treballar i exercitar aquest tipus d’intel·ligència ens ajudarà a millorar les nostres habilitats de comunicació sigui quin sigui el context comunicatiu.


Comments are closed.

Ús de cookies

Aquest lloc utilitza cookies per facilitar la seva navegació. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies, si vol saber més cliqui a Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies