Dirigim els nostres esforços per millorar i enriquir a les persones i el seu entorn; per nosaltres això significa fer una bona feina.

Campanyes pedagògiques

Centres docents i universitats

veure projectes
Disseny de l'estratègia de difusió
- Segmentació
- Cobertura
- Públic objectiu
- Temporalització
- Càlcul d’impactes
- Accions de comunicació paral·leles
Servei de continguts
-Generació de continguts; guió tipus de les sessions pedagògiques (elaborat per especialistes en el tema, pedagogs i comunicòlegs)
- Disseny del kit - model de recursos de recolzament
- Disseny del contingut i disseny gràfic de la documentació adreçada al públic objectiu (guies, gadgets/obsequis, etc.) - Test del monitor/a i test del centre
- Elaboració del dossier de formació pels monitors/es
- Servei de traducció i correcció ortogràfica i gramatical
Producció dels recursos de recolzament
- Producció del kit per monitor/a (maleta)
- Edició de les cartes, programes, fitxes de reserva i test
- Disseny, impressió o publicació digital del material adreçat al públic objectiu
- Selecció i compra del gadget
Monitorització
- Determinació del perfil dels monitors/es que realitzaran les sessions presencials
- Realització d’entrevistes, selecció i contractació
- Formació
- Coordinació, seguiment i recolzament
Atenció als centres escolars
- Equip d’atenció telefònica i multimèdia
- Contacte telefònic amb els centres
- Ampliació d’informació
- Enviament de documentació
- Resposta a possibles dubtes o incidències
- Recordatoris, seguiment, coordinació i gestió de les incidències
Organització i execució de la campanya pedagògica
Adaptació del nostre aplicatiu informàtic d'acord amb les característiques i necessitats del projecte per:
- Consulta actualitzada de les dades
- Gestió de l'organització del Projecte:
- Organització de calendaris
- Agenda de contacte amb els centres
- Control i distribució d’stocks i disseny de la logística
- Organització dels/les monitors/es (calendaris, material necessari, sou, dietes, recepció de test, atenció de sol·licituds, espai comú per contacte i intercanvi d’experiències, etc.)
- Solució de possibles contingències
- Seguiment de la consecució dels objectius establerts
- Generació d’estadístiques
Emmagatzematge i distribució
- Recepció d’stocks
- Documentació
- Distribució

Formació

Particulars i col·lectius

veure projectes
Taller d'oratòria
Durada: 10 hores - grups de 10-15 persones
- Com superar la por escènica
- Captar al teu públic
- Comunicació no verbal
- Argumentació
- Estructura del discurs
- Retòrica bàsica
- Posada en escena
Curs intensiu d'introducció al marketing digital
Durada: 10 hores - grups de 10-15 persones
- Fonaments del marketing digital
- La publicitat on line (formats i tècniques)
- Eines del marketing on line:
      . Posicionament SEO
      . Campanyes SEM
      . L'afiliació
      . E-mail marketing
     . Marketing viral
      . Xarxes de publicitat display
- Introducció al Mobile marketing
- Introducció al Marketing de continguts
Curs d'introducció a les eines de programació robòtica
Durada: 10 hores - grups de 10-15 persones
- Fonaments bàsics de la programació robòtica
- Intoducció a les plataformes de programació:
     . Lego
     . Arduino/Makeblock
     . Bioloid
- Tipus de robots segons la plataforma
- Eines i recursos disponibles a la xarxa .
Curs d'introducció per fer presentacions en públic
Durada: 6 hores - grups de 10 persones
- Definició d'objectius
- Definició del públic
- El contingut
     . La tècnica del mapa mental
     . Arguments, discurs i retòrica
- Recursos de suport, el Power Point
- Comunicació no verbal i posada en escena
.

Continguts

Creació i producció

veure projectes
Línia editorial on i off line
- Suport en el consell editorial
- Direcció editorial
- Coordinació
- Creació i redacció de continguts
- Correcció ortotipogràfica
- Disseny gràfic
- Fotografia, vídeo, música i il·lustracions
- Disseny, creació i gestió de bases de dades (segons legislació de protecció de dades LOPD)
- Enviaments (correu postal o digital), gestió de les devolucions i seguiment.

Accions especials

Formació i events teatralitzats

veure projectes
Disseny d'accions de sensibilització o events especials teatralitzats
- Disseny de l'acció a partir de les necessitats i objectius del client
- Creació del concepte d'escenificació:
     . Definició de personatges
     . Continguts
     . Espai
     . Calendari i planificació
     . i escaleta de requeriments
- Redacció del guió
- Selecció dels actors i actrius
- Direcció artística i assajos
- Presentació i assaig final
- Representació
- Enregistraments i suport fotogràfic
- Seguiment i avaluació
Formació "in company" amb teatre en clau d'humor
- Generació dels continguts formatius adaptats a la realitat del client
- Redacció d'un guió teatral en clau d'humor
- Atrezzo, decorats i direcció artística
- Selecció i contractació d'actors i actrius
- Formació dels actors i actrius en el contingut del curs
- Direcció artística i assajos
- Presentació i assaig final
- Coordinació i organització de les sessions
- Seguiment i avaluació

Estem orgullosos


responsabilitat social i marketing social
responsabilitat social i marketing social

El nostre Twitter


ICOFAM SL - CIF: B59168872 . Estem al corrent de la LOPD. Consulta l'Avís Legal i la Política de Cookies